Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

UWAGA! Wszystkie aukcje pojazdów CAR-PORT znajdziesz na nowym portalu CAR ARENA
  • English
  • Polski
  • Russian
  • Germany
  • Romania

FAQ najczęstsze pytania

1.Gdzie mieści się siedziba Domu Aukcyjnego CarPort-aukcje samochodowe i czy ma inne oddziały w Polsce?

Siedziba Spółki mieści się w Baranowie k/Poznania, przy ul. Budowlanych 7, wjazd od ul. Wichrowej (blisko trasy A2 i w pobliżu Poznańskiej Giełdy Samochodowej). CARPORT nie ma oddziałów w kraju i za granicą.

2. Kto może kupować pojazdy na licytacjach CarPort -aukcje samochodowe?

Uczestnikiem licytacji może być każdy, kto pomyślnie przeszedł proces rejestracji i został dopuszczony do aukcji. Mogą to być zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Jednak osoby fizyczne nie mają dostępu do aukcji przeznaczonych wyłącznie dla podmiotów gospodarczych (aukcje oznaczone jako B2B).

3. Czy do udziału w licytacjach wymagana jest wpłata wadium, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Nie ma obowiązku wpłaty wadium-warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w licytacji jest prawidłowa rejestracja poprzez witrynę internetową www.car-port.pl. Rejestracja jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich aukcji zgodnie z Państwa statusem.

4. Jak przebiega rejestracja na portalu?

Rejestracja na portalu aukcyjnym CAR-PORT.pl składa się z dwóch etapów: Etap 1: Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce ZAREJESTRUJ SIĘ. Etap 2: Weryfikacja danych Użytkownika wskazanych w formularzu rejestracyjnym na stronie CAR-PORT.pl i pełna aktywacja konta. W celu aktywacji kont osób prywatnych z polskim obywatelstwem i firm zarejestrowanych w Polsce (nie dotyczy klientów pochodzących z zagranicy) należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez CARPORT w kwocie 1 zł brutto przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego wyłącznie do podmiotu dokonującego rejestracji. Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A. 77 1090 2590 0000 0001 3221 7080 Tytuł przelewu: login Użytkownika + „kaucja weryfikacyjna” np. XS10000 kaucja weryfikacyjna. Kaucja weryfikacyjna zostanie w całości zwrócona na rachunek, z którego została dokonana w terminie do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na CARPORT. Aktywacja konta nastąpi maksymalnie w ciągu 24 godzin (dotyczy dni roboczych) po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku kiedy konto rejestruje podmiot mający siedzibę lub zarejestrowaną działalność poza terytorium Polski, CAR-PORT.pl zastrzega sobie możliwość wymagania przesłania dodatkowych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności.

5. Czy rejestracja na portalu jest bezpłatna?

Rejestracja w serwisie aukcyjnym CarPort oraz udział w aukcjach są bezpłatne. Jeżeli nie zakupią Państwo pojazdu na aukcji - to nie ponoszą Państwo żadnych opłat. W przypadku zakupu pojazdu na aukcji - opłaty są naliczane zgodnie z Regulaminem i Cennikiem CarPort.

6. Czy licytowane pojazdy są sprawne technicznie?

Do każdego pojazdu jest załączona ocena stanu technicznego (wycena) opracowana przez niezależnych wykwalifikowanych specjalistów lub rzeczoznawców z zastosowaniem najlepszej ich wiedzy i posiadanych kompetencji. Wycena jest podstawowym źródłem informacji na temat stanu technicznego pojazdu i znajduje się w zakładce OPIS/WYCENA.

7. Czy mogę obejrzeć pojazd przed przystąpieniem do licytacji?

Oględziny osobiste są możliwe wyłącznie w przypadku pojazdów, które mają podany na aukcji dokładny adres parkingu. Dodatkowych informacji na temat pojazdów udzielają pracownicy CarPort.

8. Jak działa licytacja?

Pojazdy licytować można na dwa sposoby: Bezpośrednie licytowanie przy użyciu przycisków 100, 200, 500, 1000, 2000: - uczestnik klika na przycisk, do którego przypisana jest odpowiednia kwota podbicia, - system otwiera nowe okno z prośbą o potwierdzenie oferowanej kwoty całkowitej (kwota wyjściowa + podbicie), - po akceptacji system przyjmuje ofertę uczestnika – tu uwaga – może się zdarzyć, że w międzyczasie za sprawą podbić innych uczestników aktualna cena za pojazd przewyższy ofertę wysyłaną przez uczestnika - w takim przypadku oferta nie zostanie przyjęta. Licytowanie przy użyciu automatu (powierzenie licytacji snajperowi): - uczestnik wprowadza ręcznie maksymalną kwotę, do której chce licytować dany pojazd i klika USTAW, - jeśli uczestnik nie prowadzi w danej licytacji to automat wysyła ofertę w imieniu uczestnika (pod warunkiem, że ustawiona w automacie kwota jest wyższa od aktualnej ceny pojazdu o co najmniej 100), - uczestnik w każdej chwili może wyłączyć automat wprowadzając kwotę „0” (zero), przy czym należy pamiętać, że usunięcie automatu nie cofa wysłanych w ten sposób podbić. Podbicia wykonane przez automat są w historii podbić specjalnie oznaczone: - oznaczenie „(a)” przy nazwie uczestnika oznacza, że dane podbicie zostało wykonane przez automat, - po najechaniu na konkretne podbicie dokonane przez automat pojawia się informacja „Automatyczne podbicie ustawione …” ze wskazaniem dokładnego czasu ustawienia automatu. Składanie ofert poprzez opcję Twoja Oferta: Opcja Twoja oferta jest dostępna tylko dla wybranych pojazdów i umożliwia złożenie propozycji cenowej poniżej ceny wywoławczej ustalonej na aukcji. Oferty złożone w tym trybie są rozpatrywane wyłącznie, gdy pojazd nie został zalicytowany.

9. Co to jest cena wywoławcza, cena minimalna?

Cena Wywoławcza oznacza ustaloną przez Carport cenę, od jakiej rozpoczyna się licytacja, przy czym może się ona różnić od ceny Minimalnej. Cena Minimalna oznacza ustaloną przez Dostawcę najniższą cenę, za jaką Dostawca zgadza się sprzedać Pojazd. Osiągnięcie tej ceny w wyniku będzie stanowić podstawę zawarcia umowy sprzedaży. Cena Minimalna nie musi być podana do wiadomości Kupujących.

10. Nie mam klawiszy do licytacji. Dlaczego?

-Jeżeli po zarejestrowaniu się nie pojawiły się klawiszy do licytacji, prosimy o sprawdzenie czy zostały spełnione wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w licytacji (patrz punkt „jak przebiega rejestracja na portalu”). -Jeżeli wszystkie warunki formalne zostały spełnione, i dostali Państwo powiadomienie o otrzymaniu dostępu do aukcji, prosimy o sprawdzenie czy został zaakceptowany „Regulamin aukcji”. Jeżeli Regulamin nie został zaakceptowany, należy się wylogować, zalogować się ponownie i zaakceptować Regulamin. - Jeżeli pomimo wykonania powyższych czynności klawiszy do licytacji się nie pojawiły, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta CarPort.

11. Kiedy wiadomo, że wygrałem licytację?

Złożenie najwyższej oferty w licytacji sygnalizowane jest przez system komunikatem: "Twoja oferta jest najwyższa!" Komunikat: "Nie licytujesz lub Twoje podbicie nie jest najwyższe!" oznacza, że w licytację wygrywa inny użytkownik. Potwierdzeniem wygranej aukcji jest email potwierdzający złożenie najwyższej oferty przesłany przez pracownika CarPort po zakończeniu się aukcji.

12. W jakiej formie płacę za pojazd?

Płatność za zakupione pojazdy odbywa się wyłącznie na podstawie dokumentu płatności przesłanego przez pracownika CarPort.

13. Jak wygląda odbiór pojazdu?

Odbiór pojazdu jest możliwy po zaksięgowaniu wpłaty za pojazd przez Sprzedającego. Potwierdzenie wpłaty oraz szczegóły odbioru ustalane są z pracownikiem CARPORT indywidualnie dla każdego pojazdu. Odbiór pojazdu odbywa się w lokalizacji wskazanej na aukcji. CarPort może na zlecenie kupującego wykonać odpłatna usługę transportu pojazdu do wskazanej lokalizacji.

14. Czy mam prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży?

W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a Ekspertyzą techniczną niezależnego rzeczoznawcy (rozumianych jako różnica przekraczająca 2000,00 zł netto) Nabywcy przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji i odstąpienia z tego powodu od umowy zakupu pojazdu, najpóźniej w momencie podpisania protokołu wydania pojazdu. Odstąpienie od umowy winno zawierać uzasadnienie umożliwiające weryfikacje zasadności stanowiska Nabywcy. Reklamacja wraz z informacją o odstąpieniu od umowy powinna być sporządzona na piśmie, skierowana na adres Carport i dołączona do protokołu wydania, jako jego załącznik. Reklamacje i odstąpienia od umowy będą rozpatrywane przez Carport nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacje i odstąpienia od umowy zgłoszone po odbiorze pojazdu z miejsca postoju i podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru (wydania) pojazdu nie będą przyjmowane. Reklamacje powinny być zgłoszone do CarPort za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@car-port.pl.

15. Co z pojazdami, które nie zostały sprzedane na aukcji? Czy będą wystawione ponownie? Czy cena zostanie obniżona?

Pojazdy, które nie zostaną sprzedane będą sprzedawane w kolejnych licytacjach. Decyzją dostawcy cena niesprzedanego pojazdu może ulec obniżeniu, pojazd niesprzedany może również zostać wycofany ze sprzedaży przez Dostawcę bez podania przyczyny .

16. Czy po zakończeniu aukcji można kupić pojazd bez licytacji (poza aukcją)?

Wszystkie pojazdy są sprzedawane wyłącznie w drodze licytacji internetowej. Brak jest możliwości zakupu poza aukcją.

17. Jakie są opłaty związane z zakupem pojazdu?

Z zakupem pojazdu związana jest wyłącznie opłata prowizyjna za zakupiony pojazd. Informacja o opłacie zawsze zamieszczona jest na stronie licytacji pojazdu. Nasz podstawowy cennik jest zawarty w Regulaminie, który znajduje się na www.car-port.pl w zakładce Regulamin.

18. Co oznaczają zapisy (* netto=brutto, VAT zw. z art.43 ust.1 pkt.2)

Dla samochodów osobowych sprzedawanych na podstawie formy sprzedaży faktura VAT zwolniony rozróżniamy dwa przypadki: zwolnienie na podstawie ustawy i oraz zwolnienie na podstawie rozporządzenia: 1. W opisie podstawy zwolnienia występuje tylko art. 43 Ustawy o podatku od towarów i usług - nazwa skrócona faktura VAT zw art. 43 ust.1 pkt. 2 Konsekwencje dla Kupującego: zwolnienie tylko z VAT zw art. 43 ust.1 pkt. 2 daje możliwość odsprzedaży na VAT marża

19.Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy aukcji na miejscu?

Na miejscu można skorzystać z szeregu usług, np.: zlecenie oceny stanu technicznego pojazdu, zlecenie dokonania drobnych napraw, wymiana akumulatora, zakup i wymiana opon, wymian płynów eksploatacyjnych, myjnia samochodowa, zlecenie transportu zakupionego pojazdu itp. Ponadto na miejscu można ubezpieczyć wylicytowany pojazd, skorzystać z oferty kredytowej lub leasingu. Carport może również pomóc w uzyskaniu atrakcyjnego finansowania zakupionego stoku samochodów oraz jego ubezpieczenia.

20. Czy do aktywacji konta konieczne jest przesłanie skanu dowodu osobistego?

Pełna weryfikacja danych użytkownika jest przeprowadzana na podstawie skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości: paszportu, prawa jazdy lub dowodu osobistego. Skan/zdjęcie dokumentu może być przekreślone i opisane, np.: "Tylko na użytek rejestracji w CAR-PORT.pl".

21. Kiedy mogę odebrać zakupione auto z parkingu CARPORT w Baranowie?

Oględziny i odbiory pojazdów na placu CARPORT odbywają się: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

22. Jak działa "Twoja Oferta" w aukcjach Car-Port Europe.

W aukcjach Car-Port Europe, opcja "Twoja Oferta" pozwala na podanie dowolnej kwoty za pojazd, niezależnie od kwoty startowej.

Czym jest CARFAX?

Dzięki CARFAX masz dostęp do historii oferowanych pojazdów. Aby uzyskać dostęp do raportu historii pojazdu, wystarczy kliknąć na logo CARFAX na stronie szczegółów pojazdu. Zostaniesz przeniesiony do raportu historii danego pojazdu. Korzystanie z raportów CARFAX na CAR-PORT / CAR ARENA jest bezpłatne. CARFAX udostępnia dane o pojazdach dla ponad miliarda samochodów całej Europy i USA. Więcej informacji na temat naszego partnera - CARFAX można znaleźć w zakładce Partnerzy.

Powered by CARPORT